Flettner Fl 282 Kolibri ( synchropter) "First" Helicopter - patineto